نیم کت های افقی-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

طراحی نورپردازی بنای یادبود قربانیان جنایت-مکزیکوسیتی

بنای یادبود قربانیان جنایت در مکزیکوسیتی نقشی دو گانه به عنوان یک بنای یادبود و یک فضای اجتماعی ایفا می کند. این بنا در میان مهم ترین فضای سبز شهر مکزیکوسیتی، جنگل چاپولتپک Chapultepec با هدف آگاه ساختن مردم از جنایات داخلی مکزیکی ناشی از آشفتگی های اجتماعی و سیاسی بنا شده است.این پروژه مملو از مفاهیم موشکافانه ناشی از خود فضا است. -15000 مترمربع از جنگل محصور شده- که این امر یک نورپردازی با طیف های مختلف سفید را برای متمایز کردن عناصر طبیعی و ساخته بشر الزامی می نماید.

بنای یادبود شامل یک سری دیواری های فولادی با ارتفاع و عرض های متفاوت و بافت های متفاوت (زنگ زده و براق) است که در کنار یکدیگر تشکیل یک دورنمای کلی می نمایند و باعث تمایز آن با محیط طبیعی اطراف می گردد. فضای خالی بین عناصر ساخته شده و درخت ها به منظور فراخوانی یاد قربانیان ایجاد شده است.نورپردازی سعی می کند ذهن بازدید کننده ها را در محیط هدایت می کند و جای جای پروژه را مملو از درجه بندی زیرکانه ی دمای رنگ نور می کند – از رنگ گرم به رنگ سرد (2500 کلوین بر سطح زمین ،3000 کلوین هم سطح با چشم ،  و 4500 و 5000 کلوین ّبر روی تاج درختان – که باعث هدایت چشم مخاطب از زمین به سمت آسمان می گردد.

چراغ های LED خطی دفنی در مسیر سنگی با الگوی نا منظم کار شده اند و توسط نور،مخاطب را در مسیر هدایت می کنند. در میان این فضای یادبود ، بافت کف سازی از سنگ و چمن به حوضچه های منعکس کننده نور تغییر می کند. تمام گوشه های دیوار های فولادی توسط منابع نوری دفنی 30 وات، زاویه دهی شده به سمت بالا، با دمای رنگ نور 3000 کلوین  نورپردازی شده اند. برای هماهنگی بیشتر با منابع نوری گرم که انتهای دیواره ها را نورپردازی می کنند ، نوشته های روی دیوارهای فولادی افقی ّبا رنگ طلایی نگاشته شده اند. پایه چراغ های در سطح سایت نور پس زمینه تاج درخت را فراهم می کند. در این مکان به منظور فراهم نمودن فضایی برای تامل و تعمق برای خانواده قربانیان و جامعه، سعی در حفظ ابهت فضا در شب و روز گردیده است. نورپردازی طبیعی و یا مصنوعی این فضا چیزی بیشتر از یک روشنایی کاربردی است و با زبانی نانوشته سعی در ترمیم ناراحتی ها دارد.

نظرات هیات داوران:

بهره مندی مناسب از نور برای انتقال پیام بنای یادبود

بازی ماهرانه با نور سفید و استفاده از دمای رنگ نور به منظور مشخص کردن فضاهای متفاوت

یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نورپردازی باعث مرور بهتر بازدیدکنندگان درون یادبود واقع در جنگل چاپولتپک مکزیکوسیتی می گردد،منبع: http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/1e3d5bc/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F44%2F74%2F639be91043c28e6f6dd4009c4f8b%2Fmemorialtothevictimsofviolence-lighteam-1-tcm47-2158149.jpg

سایت پلن نورپردازییادبود قربانیان خشونت در مگزیکوسیتی

سایت پلن نورپردازی
منبع :http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/3590251/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F39%2F7c%2Fcef5def948698af773901349d443%2F01-memorial-tcm47-2158139.jpg

 

 

 

 

ستون های عمودی + حوضچه های منعکس کننده نور،یادبود قربانیان خشونت در مگزیک


محوطه میانی سایت یادبود ، تعدادی دیوار فولادی در کنار حوضچه های منعکس کننده نور قرار گرفته اند,
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/3add84d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fce%2F78%2F1c232d4b4b22bb91cef5833a60eb%2F03-memorial-tcm47-2158140.jpg

نورپردازی دیوار های عمودی - یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

گوشه های دیوارهای فلزی عمودی به وسیله پروژکتور های دفنی رو به بالا نورپردازی شده است
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e2f484d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F7f%2F62%2Fe7fbd3814053a2f7d945ec16d211%2Fmemorialtothevictimsofviolence-lighteam-2-tcm47-2158150.jpg

یادبود قربانیان خشونت در مگزیک-نورپردازی غیر مستقیم متن

نورهای رو به بالای دفنی در اطراف به صورت غیر مستقیم نوری را برای روشنایی پنل های فولادی فراهم می کند.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e7d2b88/2147483647/resize/300x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fa0%2Fd1%2F820281234c109386f4f19c494ba3%2F05-memorial-tcm47-2158141.jpg

نمای روز یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

تصویر یادمان در طول روز
منبع :
http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/fff209b/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fec%2F4d%2F65bea6ab477995d9f5e5151319fe%2F07-memorial-tcm47-2158143.jpg

باقت های متفاوت-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نورپردازی بیانی مستحکم بین بافت ها و سطوح متفاوت المان های معماری برقرار می نماید.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/accde39/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F59%2F0e%2F166a4aaa4706add814badb44c4b1%2F06-memorial-tcm47-2158142.jpg

منابع دفنی خطی ال ای دی LED -نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

منابع نوری خطی ال ای دی LED با یک الگوی نامنظم در مسیر عابرین قرار گرفته اند و به عنوان یک راهنمای تصویری به منظور هدایت مخاطبان به سمت سایت عمل می کنند.
منبع :http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/d34a4a9/2147483647/resize/300x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F29%2Fd3%2Fb923060149809fc8e767f547786c%2F08-memorial-tcm47-2158144.jpg

طراحی دستی نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

یک طراحی دستی از ایده نورپردازی قسمت های مختلف برای روشن نمودن فضاهای مختلف پیرامون سایت اصلی
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/1bcad7d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F64%2F14%2F7fcd0206474f8564d94822530286%2F09-memorial-tcm47-2158145.jpg

تغییر دمانی رنگ نوری - نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

طراحی دستی دیاگرام تغییر وضعیت نورپردازی از دمای رنگ نور گرم به سرد بر روی المان های مختلف فضای سبز و معماری یادمان
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/328e697/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F19%2F64%2F1cd1c81747dead0190b19ba864d4%2F10-memorial-tcm47-2158146.jpg

نیم کت های افقی-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نیمکت های بتنی که از زمین بیرون می آیند و یک کنتراست افقی را نسبت به عناصر فولادی عمودی نسبت به زمین خلق می کنند.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e4f222c/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fde%2F63%2F7c417b104312a1c073ae81b66c41%2F11-memorial-tcm47-2158147.jpg

To emulate the warm-white color temperature of the luminaires that light the steel plates, text on these surfaces is applied with gold paint to create a shimmering effect. Visitors are also encouraged to write on the walls and leave personal messages.
برای هماهنگی بیشنر با نورپردازی منابع نوری که صفحات پولادی را روشن می کنند (طیف نوری سفید گرم)،نوشته های روی سطح به رنگ طلائی رنگ آمیزی شده اند تا جلوه ای مواج داشته باشند.همین طور بازدیدکنندگان راغب می شوند بر روی دیوار ها پیام های شخصی بنویسند.

جزئیات پروژه نورپردازی :

پروژه یادبود قربانیان جنایت،مکزیکو سیتی

شرکت کننده شرکت لایت تیم Lighteam

مالک/مشتری پروویکتیما Províctima ، مکزیکوسیتی

معمار گائتا سپرینگال آرچیتکتوس Gaeta Springall Arquitectos مکزیکو سیتی

طراحی نورپردازی لایت تیم Lighteam مکزیکو سیتی

اعضای تیم گوستاوو آویلس Gustavo Aviles، آنا اسپوکو Anna Sbokuo ، خوآن کارلوس مارتینز  Juan Carlos Martínez

عکاس ساندرا پرزنیتو Sandra Pereznieto

سایز پروژه 15،000 متر مربع (161،458 فوت مربع)

هزینه پروژه 2،371،766 دلار

هزینه نورپردازی 20،000 دلار

مقدار مصرف به ازای هر فوت مربع 1.12 وات

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *