یک لوستر با نور ارغوانی

روانشناسی رنگ ارغوانی

/
روانشناسی رنگ ارغوانی نور ارغوانی ، هیجان و بلندپروازی پس از …
نمونه ای از طراحی نورپردازی به وسیله طیف نور سفید گرم که اثر روانشناسی خاصی دارد.

روانشناسی طیف نور سفید

/
روانشناسی رنگ سفید نور سفید ، صداقت بی آلایش نور سفید نشان گر ب…
طراحی نورپردازی آبنمای دانشگاه خیام

روانشناسی نور فیروزه ای رنگ

/
روانشناسی رنگ فیروزه ای نور فیروزه ای ، سرمای نور سبز پس از …
طیف نور رنگی و ترکیب نورهای متفاوت

روانشناسی رنگ در معماری نور

/
نگاهی بر روانشناسی رنگ در معماری نور و طراحی نورپردازی خداوند متع…
[user-submitted-posts]