مقالات تخصصی حوزه نورپردازی و روشنایی

نیم کت های افقی-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

طراحی نورپردازی بنای یادبود قربانیان جنایت-مکزیکوسیتی

بنای یادبود قربانیان جنایت در مکزیکوسیتی نقشی دو گانه به عنوان یک بنای یادبود و یک فضای اجتماعی ایفا می کند. این بنا در میان مهم ترین فضای سبز شهر مکزیکوسیتی، جنگل چاپولتپک Chapultepec با هدف آگاه ساختن مردم از جنایات داخلی مکزیکی ناشی از آشفتگی های اجتماعی و سیاسی بنا شده است.این پروژه مملو از مفاهیم موشکافانه ناشی از خود فضا است. -15000 مترمربع از جنگل محصور شده- که این امر یک نورپردازی با طیف های مختلف سفید را برای متمایز کردن عناصر طبیعی و ساخته بشر الزامی می نماید.

بنای یادبود شامل یک سری دیواری های فولادی با ارتفاع و عرض های متفاوت و بافت های متفاوت (زنگ زده و براق) است که در کنار یکدیگر تشکیل یک دورنمای کلی می نمایند و باعث تمایز آن با محیط طبیعی اطراف می گردد. فضای خالی بین عناصر ساخته شده و درخت ها به منظور فراخوانی یاد قربانیان ایجاد شده است.نورپردازی سعی می کند ذهن بازدید کننده ها را در محیط هدایت می کند و جای جای پروژه را مملو از درجه بندی زیرکانه ی دمای رنگ نور می کند – از رنگ گرم به رنگ سرد (2500 کلوین بر سطح زمین ،3000 کلوین هم سطح با چشم ،  و 4500 و 5000 کلوین ّبر روی تاج درختان – که باعث هدایت چشم مخاطب از زمین به سمت آسمان می گردد.

چراغ های LED خطی دفنی در مسیر سنگی با الگوی نا منظم کار شده اند و توسط نور،مخاطب را در مسیر هدایت می کنند. در میان این فضای یادبود ، بافت کف سازی از سنگ و چمن به حوضچه های منعکس کننده نور تغییر می کند. تمام گوشه های دیوار های فولادی توسط منابع نوری دفنی 30 وات، زاویه دهی شده به سمت بالا، با دمای رنگ نور 3000 کلوین  نورپردازی شده اند. برای هماهنگی بیشتر با منابع نوری گرم که انتهای دیواره ها را نورپردازی می کنند ، نوشته های روی دیوارهای فولادی افقی ّبا رنگ طلایی نگاشته شده اند. پایه چراغ های در سطح سایت نور پس زمینه تاج درخت را فراهم می کند. در این مکان به منظور فراهم نمودن فضایی برای تامل و تعمق برای خانواده قربانیان و جامعه، سعی در حفظ ابهت فضا در شب و روز گردیده است. نورپردازی طبیعی و یا مصنوعی این فضا چیزی بیشتر از یک روشنایی کاربردی است و با زبانی نانوشته سعی در ترمیم ناراحتی ها دارد.

نظرات هیات داوران:

بهره مندی مناسب از نور برای انتقال پیام بنای یادبود

بازی ماهرانه با نور سفید و استفاده از دمای رنگ نور به منظور مشخص کردن فضاهای متفاوت

یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نورپردازی باعث مرور بهتر بازدیدکنندگان درون یادبود واقع در جنگل چاپولتپک مکزیکوسیتی می گردد،منبع: http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/1e3d5bc/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F44%2F74%2F639be91043c28e6f6dd4009c4f8b%2Fmemorialtothevictimsofviolence-lighteam-1-tcm47-2158149.jpg

سایت پلن نورپردازییادبود قربانیان خشونت در مگزیکوسیتی

سایت پلن نورپردازی
منبع :http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/3590251/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F39%2F7c%2Fcef5def948698af773901349d443%2F01-memorial-tcm47-2158139.jpg

 

 

 

 

ستون های عمودی + حوضچه های منعکس کننده نور،یادبود قربانیان خشونت در مگزیک


محوطه میانی سایت یادبود ، تعدادی دیوار فولادی در کنار حوضچه های منعکس کننده نور قرار گرفته اند,
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/3add84d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fce%2F78%2F1c232d4b4b22bb91cef5833a60eb%2F03-memorial-tcm47-2158140.jpg

نورپردازی دیوار های عمودی - یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

گوشه های دیوارهای فلزی عمودی به وسیله پروژکتور های دفنی رو به بالا نورپردازی شده است
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e2f484d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F7f%2F62%2Fe7fbd3814053a2f7d945ec16d211%2Fmemorialtothevictimsofviolence-lighteam-2-tcm47-2158150.jpg

یادبود قربانیان خشونت در مگزیک-نورپردازی غیر مستقیم متن

نورهای رو به بالای دفنی در اطراف به صورت غیر مستقیم نوری را برای روشنایی پنل های فولادی فراهم می کند.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e7d2b88/2147483647/resize/300x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fa0%2Fd1%2F820281234c109386f4f19c494ba3%2F05-memorial-tcm47-2158141.jpg

نمای روز یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

تصویر یادمان در طول روز
منبع :
http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/fff209b/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fec%2F4d%2F65bea6ab477995d9f5e5151319fe%2F07-memorial-tcm47-2158143.jpg

باقت های متفاوت-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نورپردازی بیانی مستحکم بین بافت ها و سطوح متفاوت المان های معماری برقرار می نماید.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/accde39/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F59%2F0e%2F166a4aaa4706add814badb44c4b1%2F06-memorial-tcm47-2158142.jpg

منابع دفنی خطی ال ای دی LED -نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

منابع نوری خطی ال ای دی LED با یک الگوی نامنظم در مسیر عابرین قرار گرفته اند و به عنوان یک راهنمای تصویری به منظور هدایت مخاطبان به سمت سایت عمل می کنند.
منبع :http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/d34a4a9/2147483647/resize/300x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F29%2Fd3%2Fb923060149809fc8e767f547786c%2F08-memorial-tcm47-2158144.jpg

طراحی دستی نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

یک طراحی دستی از ایده نورپردازی قسمت های مختلف برای روشن نمودن فضاهای مختلف پیرامون سایت اصلی
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/1bcad7d/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F64%2F14%2F7fcd0206474f8564d94822530286%2F09-memorial-tcm47-2158145.jpg

تغییر دمانی رنگ نوری - نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

طراحی دستی دیاگرام تغییر وضعیت نورپردازی از دمای رنگ نور گرم به سرد بر روی المان های مختلف فضای سبز و معماری یادمان
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/328e697/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2F19%2F64%2F1cd1c81747dead0190b19ba864d4%2F10-memorial-tcm47-2158146.jpg

نیم کت های افقی-نورپردازی یادبود قربانیان خشونت در مگزیک

نیمکت های بتنی که از زمین بیرون می آیند و یک کنتراست افقی را نسبت به عناصر فولادی عمودی نسبت به زمین خلق می کنند.
منبع : http://cdnassets.hw.net/dims4/GG/e4f222c/2147483647/resize/876x%3E/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fcdnassets.hw.net%2Fde%2F63%2F7c417b104312a1c073ae81b66c41%2F11-memorial-tcm47-2158147.jpg

To emulate the warm-white color temperature of the luminaires that light the steel plates, text on these surfaces is applied with gold paint to create a shimmering effect. Visitors are also encouraged to write on the walls and leave personal messages.
برای هماهنگی بیشنر با نورپردازی منابع نوری که صفحات پولادی را روشن می کنند (طیف نوری سفید گرم)،نوشته های روی سطح به رنگ طلائی رنگ آمیزی شده اند تا جلوه ای مواج داشته باشند.همین طور بازدیدکنندگان راغب می شوند بر روی دیوار ها پیام های شخصی بنویسند.

جزئیات پروژه نورپردازی :

پروژه یادبود قربانیان جنایت،مکزیکو سیتی

شرکت کننده شرکت لایت تیم Lighteam

مالک/مشتری پروویکتیما Províctima ، مکزیکوسیتی

معمار گائتا سپرینگال آرچیتکتوس Gaeta Springall Arquitectos مکزیکو سیتی

طراحی نورپردازی لایت تیم Lighteam مکزیکو سیتی

اعضای تیم گوستاوو آویلس Gustavo Aviles، آنا اسپوکو Anna Sbokuo ، خوآن کارلوس مارتینز  Juan Carlos Martínez

عکاس ساندرا پرزنیتو Sandra Pereznieto

سایز پروژه 15،000 متر مربع (161،458 فوت مربع)

هزینه پروژه 2،371،766 دلار

هزینه نورپردازی 20،000 دلار

مقدار مصرف به ازای هر فوت مربع 1.12 وات

 

طراحی نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg با پروژکتورهای رنگی و Gobo

نورپردازی زیبا و متفاوت تقاطع غیر هم سطح NYBORG دانمارک

زمانی که سخن از نورپردازی یک تقاطع غیر هم سطح به میان می آید، ابتدا ترکیبی از رنگ ها در ذهن می آید، و کمتر کسی یک مجموعه از طرح و رنگ را در ذهن تصور می کند.
این همان کاری است که طراحان نورپردازی پل نایبورگ به آن اندیشدند و همین تفاوت اندیشی بود که باعث شد طراحی نورپردازی پل NYBORG یکی از طرح های برتر نورپردازی سال 2010 باشد.

طراحی نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg با پروژکتورهای رنگی و Gobo

نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg
منبع :http://www.iald.org/assets/awards/images/larges/MON263%20Nyborgbridge_005.jpg

در زیر قسمتی از ترجمه آزاد اطلاعیه انتخاب این طرح را می بینید:
آقای آلن روبرگ Allan Ruberg به عنوان نماینده شرکت AF Hansen & Henneberg هانسن اند هنبرگ جایزه شایستگی انجمن بین المللی طراحان نورپردازی را دریافت نمود.
وجه مشخصه طراحی نورپردازی تقاطع غیر هم سطح نایبرگ Nyborg Bridge ایجاد یک محدوده امن و بارز از یک شاهراه ، و تامین یک نورپردازی زیبا و با ظرافت بو یک تجربه متفاوت برای راننده و آن هم بدون ایجاد مزاحمت بصری است.

طراحی نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg با پروژکتورهای رنگی و Gobo نمای راننده

نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg نمای راننده
منبع : http://www.iald.org/assets/awards/images/larges/MON263%20Nyborgbridge_003.jpg

یکی از داوران مسابقه اینگونه اعلام می کند : “این پروژه چه هدیه دلپذیری به راننده ها است!” ، ” می تونم تصور کنم احساس تازگی که پس از یک رانندگی طولانی ایجاد میشه”.

دو شیوه برای نورپردازی پل ها به کار رفته است.روش اول استفاده از chiaroscuro (تقابل نور و سایه) است که برای خلق فرم هایی بر روی باریکه کناری(که به سمت راننده در حال تردد است، به کار گرفته شده است.نوع دوم نورپردازی ، یک نورپردازی محیطی به منظور روشن نمودن پایه های اصلی پل به رنگ سبز است.نورپردازی طرح دار به کارگرفته شده جهت باریکه های کناری  توسط پروژکتورهای Gobo (محدود کننده نور) خاص صورت می گیرد که منبع نور آنها لامپ متال هالاید است که شامل سه طرح برگرفته از مشخصات محیط اطراف است.نورپردازی Gobo فرم ساده پل را متحول می کند و یک جلوه جذاب و بدیع با تصویر برگهای سوزنی کاج خلق می نماید و این طرح شاخ و برگ خاص در مقابل آسمان تاریک شب خودنمایی می کند.

طراحی نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg با پروژکتورهای رنگی و Gobo نمای کناری

نورپردزای زیبای تقاطع غیر هم سطح Nyburg نمای کناری
منبع:http://www.iald.org/assets/awards/images/larges/MON263%20Nyborgbridge_008.jpg

منبع : http://www.iald.org/file.asp?c=awards\press&f=385C8A07B0634A05AFBA0D5EFB1E5A80.pdf

نظر نگارنده:

هر ساله  برخی از طراح های نورپردازی توسط تیم IALD یا International Lighting Designers Association به عنوان طرح برتر سال انتخاب می شوند. وجهه ممیز این طرح های نورپردازی ایده های ناب و ذهن باز طراح بوده است.شاید اگر چنین ترکیبی توسط شرکت طراح نورپردازی Hansen & Henneberg معرفی نمی شد ، کمتر کسی جرات فکر کردن و عملی کردن چنین طرحی را در ذهن می پروراند.

طرح ترکیبی زیبا از نور سفید ، سایه ، و نور سبز است.نور سبز به عنوان عنصر اصلی نورپردازی در این پل، یک فضای آرامش بخش و در عین حال انرژی ده را به بیننده که اکثرا خسته می باشد ارائه می نماید.رنگ سبز به کار گرفته شده طیف زیبایی دارد که آن را از رنگ سبز خالص متمایز کرده است.رنگ سبز تداعی کننده رشد و سر سبزی است و نشان دهنده عامل اصلی انتقال انرژی به موجودات زمینی (کلروفیل) است. در کنار این رنگ سبز زیبا ، رنگ سفید به عنوان رنگ تعدیل کننده سبز(که باعث پرهیز از خستگی چشم می گردد) به شکل سایه روشنی به شکل شاخ و برگ گیاهان حس سر سبزی و طراوت را تقویت می کند.

در نورپردازی این پل سعی شده است که کمتر نقطه تاریکی به چشم برسد و نور یک ترکیب نسبتا یک نواخت داشته باشد و به نوعی یک رنگی و بی آلایشی را به مخاطب منتقل می کند.تنها نقاط تاریک این طرح طرح شاخ و برگ است که آن هم به جهت شکستن سادگی نورپردازی و تقویت مفاهیم آن امری مثبت تلقی می شود.

از نکات دیگر این نورپردازی می توان به تاثیر رنگ ها در ورودی ، خروجی و در میانه راه اشاره کرد، در هنگام ورود شما بیشتر نور سفید را می بینید که طرح مورد بحث را به همراه دارد.این کار باعث کاهش ابتدایی نور سبز بر بیننده می شود.در میانه راه و در زیر پل شما رفته رفته نور سفید را فراموش می کنید و غرق در نورپردازی سبز رنگ پایه و بدنه پل می شوید ، و این امر باعث افزایش تاثیر رنگ سبز بر شما می شود.در هنگام خروج از محدوده پل شما رفته رفته نور سبز را از دست می دهید و با نور لاجوردی آسمان و تاریکی شب مواجه می شود و این امر باعث القای یک حس آرامش ناشی از آبی لاجوردی آسمان و همین طور به یاد ماندن بیشتر رنگ سبز و خاطره نورپردازی پل می گردد.

طرح نورپردازی سیلو 486 برنده جایزه سال 2013

تبدیل سیلوی متروکه نفتی به طرح نورپردازی برتر جهانی،پروژه نورپردازی SILO 468

طراحی نورپردازی Silo 486 مفتخر به جایزه فوق العده طراحی نورپردازی سال 2013 گردید

طراحی نورپردازی توسط شرکت طراحی نورپردازی کالکتیو فیلادلفیا Lighting Design COLLECTIVE PHILADELPHIA

طرح نورپردازی سیلو 486 برنده جایزه سال 2013

طرح نورپردازی سیلو 486-منتخب جایزه سال 2013
http://www.iald.org/assets/awards/images/MON135_04.jpg

گروهی از طراحان حرفه ای نورپردازی ، Silo 468،این بنای قدیمی که در واقع یک سیلوی نفتی رها شده در نزدیک دریا و در میانه شهر هلسینکی را با استفاده از نور به عنوان تنها عنصر دگرگون کننده  تبدیل به یک اثر هنری نورپردازی و یک فضای اجتماعی کردند. از آن جا که بادهای غالب هلسینکی برای ساکنین این منطقه شناخته شده است ، از این بادها به عنوان ایده برای تیم طراحی نورپردازی Lighting Design Collective بهره برده اند .نور طبیعی خورشید ، باد و حرکت نور بر روی آب تصاویر الهام بخش این طراحی بوده اند , همچنین تعداد 2012 حفره به افتخار سال 2012 ، سال جهانی طراحی بر روی سیلو ایجاد شده اند و این برجستگی های فنی و زیباشناختی باعث شدند که این طراحی نورپردازی مفتخر به دریافت حایزه طراحی نورپردازی بین المللی IALD گردد.

یکی از داوران مسابقات جهانی طراحی نورپردازی IALD این نکته را در مورد این پروژه گفت : “خلاقیت در به کار بردن انرژی الکتریکی و نور روز در جهت ساخت یک محیط زنده و فعال نشان داد که چگونه نور می تواند یک عنصر صنعتی متروکه را تبدیل به یک جذابیت عمومی زیبا نماید”.

1280 عدد ماژول ال ای دی LED با دمای رنگ نور 2700 کلوین (آفتابی تیره) درون برخی از 2012 عدد حفره موجود بر روی دیواره سیلو 486 جایگذاری شده اند. طراحان نورپرازی این اثر یک نرم افزار سفارشی را طراحی کردند که از الگوریتم های هوش گروهی و شبیه سازی طبیعت به منظور ارائه نمودن پاسخ مناسب به پارامتر هایی همچون سرعت باد ، جهت،دما ، آسمان صاف شبانگاهی و برف بهره می برد. الگوهای ارائه شده در این طراحی، شناور هستند و حسی طبیعی را القا می کنند و هرگز تکرار نمی شوند. این الگو ها در ابتدا به آرامی حرکت میکنند ،لیکن بر اساس سرعت باد سرعت آن ها بیشتر می شود و و در نتیجه یک نقش دیواری دائما در حال تغییر را توسط نور ارائه می دهد. منابع نوری ریزشی (فلادلایت) نصب شده بر روی دیواره خروجی که از ترکیب ال ای دی LED های سفید با دمای رنگ 2700 کلوین و ال ای دی LED های قرمز بهره می برند، به منظور روشن نمودن فرم کلی سیلو در زمان غروب خورشید مورد استفاده قرار می گیرند.پس از غروب خورشید منابع نور ریزشی (FloodLight) دیم DIM می شوند و مقدار نور آن ها کاهش می یابد و این امر باعث افزایش تمرکز بر روی الگوی متحرک اصلی می شود.

طرح نورپردازی سیلو 486 برنده جایزه سال 2013

طرح نورپردازی سیلو 486-منتخب جایزه سال 2013-فضای داخلی در شب
http://www.iald.org/assets/awards/images/MON135_07.jpg

هنگامی که از فاصله 3 کیلومتری در مرکز هیلسینکی به این المان نوری ، خیره می شوید ، حس می کنید این الگو بر میان آسمان شناور است.در زمان نیمه شب ، نمای خارجی برای یک ساعت به رنگ قرمز تیره در می آید که بیانگر کاربری پیشین سیلو به عنوان حامل انرژی می باشد.در ساعت 2:30 نیمه شب نورها خاموش می شوند.

فضای داخلی سیلو 468 به رنگ فرمز تیره رنگ آمیزی شده است.در فضای پشتی 450 عدد از حفره ها T آینه های استیل قرار داده شده است که توسط  بادهای غالب به صورت خودکار به حرکت در می آیند.در نتیجه تحت تاثیر نور خورشید سیلو همانند سطح آب به نظر می رسد.شبکه نصب شده چراغ ها (مربوط به منابع نوری ای ای دی LED ذکر شده در بالا) نور را به صورت غیر مستقیم به فضای داخلی و دیواره های سرخ رنگ بازتاب می کند و الگوهای متحرک به صورت هاله های نوری که بر روی دیواره ها با یکدیگر بازی می کنند.

طرح نورپردازی سیلو 486 برنده جایزه سال 2013

طرح نورپردازی سیلو 486-منتخب جایزه سال 2013-فضای داخلی در روز
http://www.iald.org/assets/awards/images/MON135_09.jpg

یکی از داوران فضای داخلی را به این گونه  تحسین می کند :”حس جادویی در فضای داخلی این اثر نفس گیر و غافل گیر کننده است”.سیلوی 468 به یک فضای اجتماعی برای شهروندان هیلسینکی تبدیل شده است.این المان نوری یک فضای نوری تازه برای ساکنین این محیط ایجاد کرده است.

سیلو 486 (SILO 468)

هلسینکی فنلاند (HELSINKI, FINLAND)

طراحی نورپردازی LIGHTING DESIGN توسط

تاپیو روزنیوس TAPIO ROSENIUS
اسکار مارتین OSCAR MARTIN
رادولف لوزانو RODOLFO LOZANO
ویکتور سوریا VICTOR SORIA
گرکا کورتازار GORKA CORTAZAR
رینالدو آسسالا REINALDO ALCALA
رودریگو آرسایا RODRIGO ARCAYA
شرکت طراحی نورپردازی LIGHTING DESIGN COLLECTIVE

دیگر دست اندرکاران

معمار اجرایی :
PÖYRY FINLAND OY

مهندسی برق :
OLOF GRANLUND OY

عکاسی از نورپردازی :

© HANNU ISO-OJA
© TUOMAS UUSHEIMO
© TAPIO ROSENIUS, IALD

منبع نور والواشر WallWasher Light source

بررسی منابع نور نورپردازی و روشنایی بر حسب منحنی پخش نور بخش دوم

طبقه بندی منابع نوری مورد استفاده در نورپردازی و روشنایی بر حسب منحنی پخش نور

در ادامه مبحث بررسی منابع نور نورپردازی و روشنایی بر حسب منحنی پخش نور بخش اول

1- منابع نوری والواشر(WallWasher Light Source):

همان طور که از نام این منابع نوری مشخص می شود ، اغلب این منابع نوری برای روشن نمودن دیواره ها مورد استفاده قرار می گیرند.بر خلاف تصور خیلی ها Washer به معنای رایج واشر نیست و معنای شستشو دهنده را دارد و به واقع WallWasher ها دیوار ها را با نور شتسشو می دهند

بر خلاف تصور اشتباه دیگری که رایج شده است ، والواشر ها لزوما منابع نور خطی نیستند ، و یک منبع نور نامتقارن هستند ، به این معنا که از یک جهت نوری بسته و متراکم و از یک جهت نوری با زاویه تابش باز دارند.علت این امر هم ارائه یک نور باز بر روی پهنای دیوار و متمرکز بر روی ارتفاع دیوار است.

به جرات می توان گفت که در طبیعت به صورت طبیعی والواشر وجود ندارد و این منابع نوری مصنوعی هستند.

منبع نور والواشر WallWasher Light source

منبع نور والواشر WallWasher Light source

مشخصه منابع نوری والواشر در نورپردازی :

 • بهترین گزینه جهت نورپردازی دیواره ها
 • مناسب جهت روشنایی بیلبورها و استند های تبلیغاتی
 • خصوصیات فی مابین منابع نوری ریزشی FloodLight و متمرکز SpotLight
 • رفلکشن های قابل شناسایی
 • خیرگی به نسبت زیاد در صورت جهت گیری نامناسب
 • کنترل نور نسبتا آسان

2- منابع نوری پرتابگر BeamLight/JetLight

این منابع با بهره وری از اپتیک ویژه قادر به تمرکز فوق العاده نور هستند.نور با زاویه نزدیک به صفر پرتاب می گردد و لذا بیشترین برد ممکن را خواهد داشت.تقریبا غیر ممکن است که در طبیعت چنین نوری را دید.چنین نوری می تواند شدت و درخشش بسیار زیادی را داشته باشد و لذا کاهش شدت نور در فواصل زیاد نمی تواند شدت نور را به صفر نزدیک کند.

این منابع نوری گزینه خوبی برای ستون های بلند و انتقال تصویر در فواصل زیاد هستند.

منیع نور پرتابگر BeamLight/JetLight

منیع نور پرتابگر BeamLight/JetLight

مشخصه منابع نوری پرتابگر BeamLight/JetLight :

 •  حساسیت به برجستگی ها و سایه های شدید
 • خیرگی کور کننده در صورت نصب نامناسب و خیرگی صفر در صورت نصب صحیح
 • برد فوق العاده زیاد
 • مناسب ترین منبع نور برای نورپردازی ستون های بلند ، نورپردازی در اعماق زیاد،ایجاد یک HotSpot و های لایت HighLight در یک بنا و …

3- منابع نوری آسمانی (اسکای لایت SkyLight)

این منابع نوری مشابه منابع نوری BeamLight هستند ، لیکن از شدت نور بسیار زیادی برخواردار هستند.عموما منبع نور این چراغ ها منابع نوری توان بالا و به شدت کوچک هستند.به عنوان مثال برخی از این چراغ ها از منابع نوری قوص الکتریکی -که به واقع یک آرک کوچک و پرتوان هستند- و یک رفلکتور مهندسی شده بهره می برند.

این منابع نور با شدت نور بسیار زیادی که دارند ذرات معلق در هوا را روشن می نمایند و هر چه تعداد این ذرات (اعم از گرد و خاک ، ذرات آب و …) بیشتر باشند برد پرژکتور های آسمانی کم تر و دید آن ها بیشتر می گردد.

این پرژکتور ها استفاده های زیادی در نورپردازی دارند ، به عنوان مثال برای جلب توجه به یک مکان خاص از فواصل بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند و مخاطب را کنجکاو به پیدا کردن منبع نور می کنند

این پرژکتور ها می توانند نوری ثابت و یا متحرک (Moving Head) داشته باشند که بسته به نیاز نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند.البته توان مصرفی این پرژکتورها بسیار بالا است و در حدود چند کیلو وات می باشد.

یک نمونه منبع نور SkyLight

یک نمونه منبع نور آسمانی

 مشخصه منابع نوری ریزشی در نورپردازی و روشنایی :

 • خیرگی کور کننده (خطر ساز برای حمل و نقل هوایی)
 • برد بسیار زیاد و قابلیت رویت بر روی هوا و از فواصل دور
 • توان مصرفی و تولید آلودگی نوری بسیار زیاد
 • سایز بزرگ منبع نور به دلیل بهره بردن از رفلکتورهای حرفه ای.

4- منابع نوری لیزری Laser

لیزر ها نسبت به منابع نوری دیگر تفاوت زیادی دارند که در یک مبحث به صورت مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.در هر صورت مشخصه اصلی یک پرتو لیزر این هاست:

 • نور لیزر تک رنگ است
 • تابش نور لیزر در یک جهت است و رندم نیست

از لیزر در مصارف متعددی می توان بهره برد

 • در مصارف نورپردازی که عموما پرتو لیزر توسط یک سیستم اپتیکی به سرعت حرکت می کند و پرتونگاری می کند.
 • در مصارف پزشکی برای بریدن بافت های نامطلوب
 • در مصارف نظامی به عنوان نشان گر مادون قرمز و یا برای اعمال آسیب های شدید
 • در مصارف صنعتی جهت برش اجسام
 • در مصارف رایانه ای جهت انتقال،ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • و موارد دیگر که نیاز به پرتو تک رنگ تک جهته باشد

یک نمونه پرتو افشانی و نورپردازی لیزری

یک نمونه پرتوافشانی و نورپردازی لیزری با بهره وری از سه پرتو لیزر سبز آبی و قرمز و جهت دهی سریع ، منبع عکس : http://www.omsi.edu/sites/default/files/planetarium_laser-light_720x240[1].jpg

مشخصه منابع نوری لیزری Laser در نورپردازی :

 •  ایجاد هایلات Highlight های شدید بر روی اجسام که اثری موقت و نیمه ماندگار در چشم ایجاد میکنند
 • خیرگی کورکننده در صورت عدم جهت دهی صحیح
 • قدرت جهت دهی بالا
 • تمرکز فوق العاده زیاد
 • ایجاد یک افکت دنباله دار در محیط های غیر خلع به علت شدت نور بالا و برخورد با ذرات معلق در هوا

نکته : شبیه سازی های فوق بر اساس مدل رایانه ای توسط 60000 فوتون Photon انجام شده است ، لذا کیفیت پایین رندر ها به علت محدودیت نرم افزاری در تعداد فوتون ها است.

منبع نور Spot Light اسپات لایت متمرکز

بررسی منابع نور نورپردازی و روشنایی بر حسب منحنی پخش نور بخش اول

طبقه بندی منابع نوری مورد استفاده در نورپردازی و روشنایی بر حسب منحنی پخش نور

در ادامه مبحث پیشین بررسی منابع نور که به دسته بندی منابع نوری بر حسب شکل موج خروجی پرداخته بودیم ، در این مبحث به بررسی و تقسیم بندی منابع بر اساس نوع

1- منابع نوری همه جهته(Diffuse Light Source):

در طبیعت شاهد منابع نوری که در همه جهت نوردهی دارند ، مانند خورشید ، ستارگان ، و در مصارف نورپردازی و روشنایی نیز می توان یک منبع نور التهابی یا یک منبع نور قوس الکتریکی و .. را نام برد.

یک منبع نور نقطه ای در محیط سه بعدی

نمونه یک منبع نور نقطه ای در یک محیط فرضی

مشخصه منابع نوری همه جهته در نورپردازی :

 • اتلاف توان زیاد.
 • ایجاد آلودگی نوری و کاهش دید مفید در شب.
 • رفلکشن های قابل شناسایی در بسیاری از نقاط صحنه و در تمام اجسام براق (به دلیل تابش به تمام جهات)
 • خیرگی زیاد و ناراحت کننده
 • کنترل کم بر پاشش نور و ایجاد نور ناخواسته

2- منابع نوری محیط دام Dome

از نمونه های بارز این منابع نور در طبیعت می توان به آسمان اشاره کرد.این منابع نوری به گونه ای هستند که از تمام جهات به یک صحنه نور می دهند.همانند یک سالن که در جهت های مختلف دارای منابع نوری به تعداد زیاد باشد و یا دیواره های آن به صورت غیر مستقیم به سمت هدف نورافشانی داشته باشند.این شیوه از بهترین شیوه ها برای نورپردازی صحنه،عکاسی و فیلم برداری است و روشنایی سالن های اجتماعات و آمفی تئاتر ها است که بیشترین شباهت را به نور روز دارد.

 

منبع نور محیط (دام) Dome Light Source

منبع نور محیط (دام) Dome Light Source

مشخصه منابع نوری محیط Dome :

 •  کمترین میزان سایه
 • کمترین میزان خیرگی مستقیم
 • واضح بودن تمام سطوح
 • مناسب ترین منبع نور برای نورپردازی صحنه و روشنایی فضاهای عمومی

3- منابع نوری ریزشی (فلادلایت FloodLight)

منبع نور فلادلایت به منبعی اتلاق می شود که از یک خروجی نور مقداری نور را در یک جهت و به صورت تقریبا غیر متمرکز در اطراف منتشر نماید.این منابع نور از گذشته به وفور ساخته می شوند و اغلب برای روشنایی تابلو ها ، روشنایی محوطه ها ، روشنایی منازل و مانند آن استفاده می شوند.در حال حاضر نیز انواع منبع نور فلاد ال ای دی LED  موجود است و پروژکتور های اس ام دی SMD نمونه بارز آن محسوب می شوند

شبیه سازی یک منبع نور فلادلایت در یک محیط فرضی

شبیه سازی یک منبع نور ریزشی در یک محیط فرضی

 مشخصه منابع نوری ریزشی در نورپردازی و روشنایی :

 •  ایجاد رفلکشن های مشخص و زننده
 • خیرگی نسبتا زیاد
 • وجود سایه های به نسبت خشن و بارز.
 • منبع نور مناسب برای نورپردازی تابلو ها ، محوطه ها ، صحنه ها و روشنایی عمومی
 • اتلاف انرژی و آلودگی نوری متوسط

4- منابع نوری متمرکز اسپات SpotLight

منابع نوری نقطه ای به صورت طبیعی وجود ندارند ، و صرفا می توان پرتوهای نور خورشید که از روزنه به یک جسم می تابد را به عنوان نور متمرکز فرض کرد.

در نورهای مصنوعی انواع نور متمرکز را می توان یافت.نمونه های بارز آن را می توان چراغ قوه های ، چراغ های جلوی ماشین و چراغ های مخصوص روی سن دانست.اکثر پروژکتورهای ساخته شده توسط Power LED ها را که دارای لنز هستند را می توان از این دسته دانست.مزیت این منابع نور استفاده از حداقل انرژی برای روشن نمودن یک موضوع دانست.استفاده از این منابع نور برای نورپردازی ساختمان ها و فضای سبزبه دلیل کاهش مصرف انرژی و کاهش خیرگی و همچنین کاهش آلودگی نوری توصیه می شود.

منبع نور Spot Light اسپات لایت متمرکز

منبع نور متمرکز اسپات لایت SpotLight

مشخصه منابع نوری متمرکز اسپات SpotLight در نورپردازی :

 •  ایجاد رفلکشن های مشخص و کوچک
 • خیرگی زیاد رو به نور و ناچیز در غیر مسیر نور
 • وجود سایه های خشک و بارز
 • حداقل اتلاف انرژی و آلودگی نوری
 • بهترین منبع نور برای نورپردازی غیر مستقیم و روشنایی موضعی بدون خیرگی.
 • ایجاد رفلکشن ها استفاده از این منابع نوری را در نورپردازی بسیاری از صحنه ها مشکل ساز می کند.

در بخش دوم به بررسی منابع نوری والواشر ، BeamLight ها ،لیزر ها و … می پردازیم

نکته : شبیه سازی های فوق بر اساس مدل رایانه ای توسط 60000 فوتون Photon انجام شده است ، لذا کیفیت پایین رندر ها به علت محدودیت نرم افزاری در تعداد فوتون ها است.

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام "نور شکسته" در روتردام هلند

معرفی طراحی نورپردازی “نور شکسته” روتردام هلند

“نور شکسته” در روتردام هلند ، مفتخر به جایزه “نورافشانی” (Radiance) شد.

شرکت  دگلیچت اند وورم “DAGLICHT & VORM” نشان داد که آنجا که نور می شکند ، شانس ظاهر می شود!!!!

10 می 2012 ، لاس وگاس ،امریکا

15 پروژه نورپردازی منتخب از 7 کشور دنیا برندگان 29 مین مسابقه طراحی نورپردازی انجمن بین المللی طراحان نورپردازی  IALD شدند.از این تعداد 2 پروژه موفق به دریافت تقدیر رسمی شدند،6 پروژه برنده نشان شایستگی شدند ،  و هفت پروژه برنده نشان برتری شدند.

برنده ای که بیشترین امتیاز را در تمامی گروه ها داشته باشد، علاوه بر دریافت نشان فوق العاده برای طراحی نورپردازی خود ، نشان “نورافشانی” را نیز برای برتری طرح نورپردازی خود دریافت می نماید.شرکت دگلیچت اند وورم با دستان رادولف تونیسن Rudolf Teunissen این نشان را برای طراحی نورپردازی “نور شکسته” روتردام هلند دریافت کرد.

منتخبین این نشان در ابتدا از آن با خبر نمی شوند و این نشان در جشنی که بعد از ظهر همان روز برگزار می شود به آن ها ارائه می گردد.هیجان در این جلسه ملموس است و نقش پایان بخش این مراسم را دارد.

طراحی نورپردازی موسوم به “نور شکسته” به منظور پاسخ به مسابقه طراحی برای محدوده کاتندرچت Katendrecht روتردام  صورت پذیرفته است.رادلف تنیسن و مارینوس فن در ووردن Marinus van der Voorden از شرکت دگلیچت اند وورم یک احساس شناور را با استفاده از نور به عنوان عنصر نماینده هنر ایجاد کرده اند تا توسط آن حس متناسب با گذشته خشن آن مکان را منعکس کنند.یکی از داوران این گونه این طراحی نورپردازی را می ستاید :”یک راه حل بدیع و غیر معمول برای یک موقعیت همیشگی”.”نورپردازی می تواند سرگرم کننده باشد!”

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام "نور شکسته" در روتردام هلند

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام “نور شکسته” در روتردام هلند
http://www.mondoarc.com/siteimage/scale/0/0/328170.jpg

کاتندرچت Katendrecht که به نام “دماغه” cape نیز شناخته می شود ، از زمان تاسیسش (1895) تا حدود سال 1980 که فعالیت های دریایی به مکان بزرگتر و جدیدتری به نام نیوو واترگ منتقل شد پاتق دریانوردان ، دزدان دریایی و روسپی ها بوده ،است.از آن زمان به بعد این محدوده به صورت کامل تبدیل به محدوده ای مسکونی شد.

نورپردازی “نور شکسته” روشنایی عمومی را تحت تاثیر قرار داد و شکل و احساس خیابان “اتجهسترات” Atjehstraat را متحول کرد و با نورپردازی محیطی مشابه محیط داخلی صومعه ایجاد کرده است.ستون های مرتفعی در بین نمای ساختمان ها ظاهر شده است که به سمت آسمان تمایل دارند.این نورهای ثابت و یکپارچه توسط یک برکه نور که به سمت زمین منعکس شده متعادل شده است.

عابرین پیاده این نور دارای اغتشاش را از بالا مانند برکه ای از نور و تاریکی می بینند.

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام "نور شکسته" در روتردام هلند

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام “نور شکسته” در روتردام هلند
http://www.iald.org/assets/awards/images/larges/01_03_Broken.jpg

این نقش و نگار نور توسط نقوش گلها و پرندگان مزین شده است ،که این افکت ها و نقش ها توسط سیستم نوری با بازده بالا منتقل می شوند.یکی از داوران ذکر کرد: “خصوصا ساختار قابل تنظیم فوق العاده است ، با شاتر ها و نقش های قابل حرکت که گزینه های منحصر به فردی را برای نورپردازی خیابان ارائه می دهد.”.

مجموعه چراغ نصب شده در ارتفاع 6 متری شامل چراغ مخصوص نورپردازی + چراغ خیابانی نور شکسته

مجموعه چراغ نصب شده در ارتفاع 6 متری شامل چراغ مخصوص نورپردازی + چراغ خیابانی

سیستم اپتیکی و چراغ ها سفارشی ساخته شده اند.نورهای افقی و عمودی توسط یک لامپ که در ارتفاع 6 متری نصب شده است تابیده می شوند.افزون بر این،یک چراغ حیابانی استاندارد نیز در این ساختار قرار گرفته است.طراحان نورپردازی ازاین سیستم در جهت به هم ریختن فواصل بهره برده اند که این موضوع را با نقوش و شدت نورپردازی انجام داده اند تا فاصله بین پنجره ها را متفاوت نشان دهند.در مجموع این سیستم،نورپردازی بدون درخشش را ارائه می دهد.

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام "نور شکسته" در روتردام هلند

نمایی از نورپردازی طراحی شده به نام “نور شکسته” در روتردام هلند
http://www.iald.org/assets/awards/images/larges/01_06_Broken.jpg

یکی از داوران در انتها افزود: “فوق العاده از نظر فنی ، یک طراحی نورپردازی بلندپروازانه برای گزینه ای که عموما به صورت عادی نورپردازی می شود”.

“نور شکسته” این خیابان را که تا چند سال پیش از آن پر از جرم بود را دوباره احیاء کرد.این نورپردازی به عنوان شاخصه اجتماعی محدوده این خیابان شناخته می شود.

منبع : http://www.iald.org/file.asp?c=awards\press&f=4489C2A496E946D29FA99C60DD82CA14.pdf

نظر نویسنده :

شاید از نظر زیبایی این طراحی نورپردازی بسیاز زیبا نباشد ، اما چیزی که باعث شده به عنوان یک طرح برتر انتخاب شود ذهن باز طراح و تازه نگری به شیوه های نورپردازی و ساختار شکنی است.

این که یک پیاده رو را مطابق با استاندارد روشن کنیم امری پسندیده است ، لیکن گاهی اوقات ساختار شکنی باعث می شود یک طرح نورپردازی شاخص باشد و به یاد ماندنی.

مخاطبی که در این محیط قرار می گیرد با یک طرح نورپردازی فعال مواجه می شود.قبل از هر چیز سز خود را به سمت زمین خم می کند و سعی می کند الگو ها را تحلیل کند.چه بسا یک ذهن خلاق بتواند از این طرح های به هم پیچیده یک شکل زیبا را متصور شود و این سرگرم شدم فعال باعث خواهد شد او طول مسیر را کوتاه تر حس کند.این نور ها به صورت برکه ای از نور و تاریکی دیده می شوند که امواجی از جنس نور دارد و گویا این جلوه های نوری از سایه روشن درخت ها حاصل شده اند.

بعد از مدتی مخاطب سر خود را به سمت بالا می گیرد و سعی در تحلیل این نورپردازی دارد، همین تفکر ها هستند که باعث می شوند این طرح هم خود خلاقانه باشد و هم مخاطب را به خلاقیت وادار نماید.

همین طور باید به ستون های نور اشاره کرد که در ذهن مخاطب یک خطای دید ناشی از پرسپکتیو را ایجاد می کنند  و تفاوتی که در فواصل ستون ها وجود دارد خود جالب توجه است.این ستون های نورپردازی شده خود مثل درخت ها تکرار شونده و ممتد هستند.

همین طور می بایست به خلاقیت در سیستم نورپردازی چراغ ها اشاره کرد که باعث می شود این چراغ ها بتوانند افکت های منحصر به فرد و قابل تغییر خلق کنند (مانند خود درختان) که باعث پرهیز از تکرار و خستگی و افزایش جلب توجه مخاطب و ایجاد یک نورپردازی فعال تر می شود.

نورپردازی پیاده رو یک پارک در شب

اصول اولیه طراحی روشنایی و نورپردازی پیاده رو ها گذرگاه های عابر پیاده

اصول اولیه طراحی روشنایی و نورپردازی پیاده رو  ها گذرگاه های عابر پیاده

یکی از پر اهمیت ترین فضاهایی که نیاز به نورپردازی و تامین روشنایی دارند پیاده رو ها و گذرگاه های عابر پیاده هستند،چرا که این محیط ها به همراه خیابان ها شریان های اصلی شهر و زندگی شهری را می سازند.نور و روشنایی با ایجاد امنیت و کاهش خطرات ناشی از تصادف و تصادم یک پیاده روی کم خطر را برای عابران پیاده رقم می زند.نورپردازی زیبا در اطراف مسیر نیز می تواند این پیاده روی را خاطره انگیز تر بنماید.البته باید در نظر داشت که نورپردازی و روشنایی غیر استاندارد این فضاها ممکن است باعث ایجاد آلودگی نوری و ناشی شدن صدماتی در دید و ذهن عابرین پیاده،اتومبیل ها محیط زیست و فضای سبز گردد.

نیاز های یک عابر پیاده از نورپردازی و روشنایی مسیر تردد خود :

برای درک بهتر این که نورپردازی و روشنایی ایده آل برای عابر پیاده چگونه باید باشد بهتر است که از دیدگاه یک عابر پیاده به این موضوع نگاه کنیم.

 • ایمنی از لغزش ، سر خوردن ، افتادن

موانع موجود در راه عابر پیاده همچون فرورفتگی پیاده رو ها ، سطوح لغزنده ، ریشه های بیرون زده درختان و امثالهم ایمنی عابر پیاده در حال تردد را به مخاطره می اندازند.اگز زاویه روشنایی محیط به گونه ای باشد که تفاوت سطح و رنگ موانع با مسیر را به نمایش بگذارد ، مثلا با افزایش نور مسیر امن نسبت به فضای دارای مانع ، یا نورپردازی موانع به طوری که از مسیر روشن تر باشند می تواند به دیده شدند بهتر این موانع کمک کند.

نور یکپارچه در مسیر نیز باعث کاهش سطوحی می شود که اجسام و افراد قابل رویت نیستند.نورپردازی جوانب مسیر (همچنین سطوح بیرون مسیر) باعث می شود که عابرین با آرامش خاطر بیشتری در مسیر تردد نمایند.این موضوع زمانی که کف مسیر خیس است و براقیت بیشتری دارد بیشتر خودنمایی می کند (شکل شماره 1).کنترل درخشندگی چراغ ها چند مزیت دارد ، مهم تر از همه این که چشم عابر پیاده می تواند سریع تر با اشیاء روشن تر در زاویه دید خود وفق پیدا کند و سیستم روشنایی فقط جزئیاتی با روشنایی محدود را به نمایش می گذارد (که باعث کاهش خیرگی چشم می شود).کسی که چشمش با نور مستقیم و شدید منبع نور وفق پیدا کرده باشد دیگر نمی تواند جزئیات با شدت روشنایی یک هزارم آن را مشاهده کنید،که این امر باعث می شود موانع ، راهنماها و جزئیات ضروری دیگر در مناطق دارای روشنایی کم قابل رویت نباشند.

نورپردازی پیاده رو یک پارک در شب

مسیر تردد یک محوطه در شب که درخشش بازتابش شده نور را نشان می دهد.چمن اطراف مسیر بازتابشی مات دارد ، در حالی که مسیر تردد مرطوب است و بافت متفاوتی دارد که این امر باعث مشخص شدن حدود مسیر می گردد. . (www.shutterstock.com)

تاثیر منفی روشنایی بدون محافظ بر چشم بیننده

درخشندگی باعث کاهش قدرت دیدن جزئیات در مکان های تاریک می شود.در این تصویر منبع نور دیواری دارای حفاظ نمی باشد; لذا سیستم بینایی خود را با شدت نور چراغ منطبق می کند.درخشش این منبع نور باعث ناراحتی چشم و همین طور نابینا کردن موقت آن می شود. (http://www.darksky.org/assets/Education/BillBefore_375.jpg)

تاثیر وجود پوشش در مقابل منبع نور بر بهبود دید

تصویر گرفته شده در شرایط قبل.وجود یک پوشش در مقابل منبع نور با کاهش خیرگی دید را بهبود می بخشد. (http://www.darksky.org/assets/Education/BillAfterWeb2_375.jpg)

 • ایمنی از آزار و ارعاب

معمولا عابرین پیاده در محیط هایی که می توانند صورت و بدن افراد نزدیک به خود را ببینند احساس امنیت بیشتری می کنند.نورپردازی نرم و بازتاب شده (مثلا سایه های جهت دار و خشنی وجود نداشته باشند) باعث می شود عابرین بهتر لباس و صورت دیگران را ببینند و در نتیجه بهتر غریبه های دوست و احیانا دشمن را تشخیص دهند یا این که بفهمند آن ها حالت یا حرکت بد یا سلاح  دارند یا نه.نورپردازی آرام معمولا در محیط بیرون جذاب تر است.

دکتر بویس (Dr. Peter Boyce) دو اصل را برای درک ایمنی عابرین ذکر می کند :

 1. ملاحظه اجسام در فاصله مناسب به منظور تشخیص خطر و داشتن زمان برای واکنش به آن
 2. در دید بودن پناهگاه و یا مکان امن برای مراجعه در زمان خطر.

نورپردازی لایت و ملایم بر بدن و صورت با واضح تر کردن افراد و اشیاء این اصول را دربر دارد.همین طور رعایت حداقل یکپارچگی نورپردازی بر زمین باعث اطمینان خاطر از این می شود خطری بین ناظر و مکان های امن مخفی نشده است.

 • نور ناخواسته بر پنجره ساختمان های مسکونی

نور ناشی از منابع نور خیابانی یا چراغ های دیواری ممکن است باعث مزاحمت مناطق مسکونی باشند.اگرچه برخی از نور می تواند روشن کننده راه ها و ورودی ساختمان ها باشد،لیکن نور و درخشش ناخواسته ممکن است خواب را مختل کنند و یا تصویر ناخوشایندی در محیط فضاهای مسکونی ایجاد کند.زمانی که این اغتشاش توسط چراغ های خیابانی ایجاد شود ، نور ماخواسته آزار دهنده معمولا با زاویه ای بین 6 تا 120 درجه نسبت به زاویه قائم چراغ به سمت خانه ساطع می شود.

 • تاثیر شکل ظاهری چراغ بر محیط اطراف

محل قرار گیری منابع نورپردازی اغلب ماهیت و تاریخچه متفاوتی دارند ، و شکل نورپردازی معابر پیاده نیز اغلب باید این ماهیت را حتی در زمان روز توسط ظاهر خود(مثلا فانوس نرده ای دکوراتیو در قسمت های شمالی بستون یا میادین فرانسه و یا نیو ارلئانز) یا در زمان شب توسط ظاهر شبانگاهی خود دربر داشته باشند.ممکن است چراغ های به شدت روشن به صورت ناخواسته حس ناامنی را به محیط القاء کنند که این امر باعث کاهش فعالیت ها در شب می شود که همین کاهش سبب کاهش حس امنیت می گردد.نقش حاصل از نور بر روی زمین و ساحتمان ها می تواند باعث جذب یا دفع عابری گردد که این بستگی دارد به شکل نور که می تواند جذاب باشد و به اندازه کافی یکپارچه باشد تا تاریکی را کاهش دهد ،زیرا که سایه ها می توانند مخفی گاه مجرمین باشند.رنگ نور نیز می تواند نشان دهنده جذابیت راه ها و فضا ها باشد.در برخی مناطق نورپردازی سفید گرم با نمود رنگ خوب به نسبت رنگ های بسیار سرد و یا رنگ های آبی و نارنجی با طیف غیر طبیعی می توانند جذاب تر باشند.البته رنگ های مورد علاقه ممکن است بسته به فرهنگ و اقلیم می تواند متفاوت باشد.

 • درخشندگی

عابرین پیاده نسبت به وسایل نقلیه از زوایای مختلف و در مدت بیشتری تحت تاثیر درخشندگی قرار می گیرند ، چرا که به علت سرعت پایین تر بیشتر تحت تاثیر نورپردازی قرار دارند.زاویه دید راننده وسایل نقلیه توسط قسمت فوقانی اتومبیل محدود تر است و لذا صرفا تحت تاثیر زاویه 75 تا 90 درجه نور چراغ می گردند.در صورتی که عابرپیاده تقریبا تمام نور به سمت پایین چراغ را حس می کند در حال که  نور در زوایای حدودا 0 تا 75 درجه نسبت به خط عمود بیشترین مقدار را دارد.ناراحتی ناشی از شدت نور ممکن است باعث شود عابرین چشمان خود را با دستشان بپوشانند.

تاثیر درخشندگی چراغ های پارکی بر عابر پیاده و وسایل نقلیه

زوایای حدودی تاثیرگذار درخشندگی چراغ بر عابرین پیاده و وسایل نقلیه (http://www.ledsmagazine.com/content/leds/en/articles/2014/01/doe-releases-research-on-pedestrian-centric-outdoor-lighting-and-glare/_jcr_content/leftcolumn/article/headerimage.img.jpg/1389630851886.jpg)

درخشش کور کننده علاوه بر این که باعث ایجاد ناراحتی می شود باعث می شود حداقل نور قابل شناسایی توسط بیننده برای دیدن جزئیات را افزایش دهد. اهمیت این موضوع به این دلیل است که درخشش می تواند قدرت دیدن اشیا و صورت ها در فاصله را در عابر پیاده کاهش دهد.این مسئله در چراغ های مخصوص عابرین پیاده حادتر است ، چرا که در ارتفاع کوتاه تری نسب به چراغ های خیابانی نصب می شوند و به چشم بیننده نزدیک ترند.همان طور که پیش از این نیز گفتیم،درخشش شدید نور باعث کاهش سطح دید می شود و این امر باعث کاهش احساس امنیت می گردد.درخشندگی می تواند باعث ایجاد تصویر ناخواسته بر روی شبکیه چشم شود که سلول های تشخیص رنگ چشم برای بازگشتن به حالت قبل نیاز به زمان دارند.این تصویر ناخواسته باعث می شود که محیط افراد و اشخاص کمتر قابل تشخیص باشد و این اثر در سنین بالا بیشتر ایجاد می شود.

دید مختل شده بر اثر درخشندگی منبع نور

نمونه یک نورپردازی که در آن درخشش دید را مختل کرده است.نور شدید چراغ باعث ایجاد یک اغتشاش در چشم بیننده می شود که تصویر زوج جوان را محو می کند. (http://oogziekenhuis.me/ooglasercomplicaties.nl/Overstraling_files/droppedImage.jpg)

استفاده از نورپردازی پوشیده در جهت کاهش خیرگی

تصویر قبل با این تفاوت که شدت نور چراغ در جهت کاهش درخشندگی به وسیله عناصر اپتیکی همچون لنز مخصوص یا رفلکتور کنترل شده (http://pgrasc.org/wp-content/uploads/2012/11/good_lighting.jpg)

طراحی نورپردازی داخی (محوطه چند منظوره) ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو

طراحی نورپردازی مرکز فرهنگی حیدر علی اوف

بررسی تحلیلی طراحی نورپردازی مرکز فرهنگی حیدر علی اوف

طراحی نورپردازی مرکز فرهنگی حیدر علی اوف انجام شده توسط شرکت طراحی موریس بریل (Maurice Brill) برنده جایزه فوق العاده IALD (انجمن بین المللی طراحان نورپردازی International Lighting Designers Association) گردید.

لاس وگاس ، 4 جون 2014 : 16 برنده طراحی نورپردازی (معماری نور) از 10 کشور طراحی های نورپردازی خود را ارائه کردند.(طرح های ارائه شده منتخب بیشترین تضاد را در بین پروژه های ارائه شده  داشتند) که برندگان 31 امین سالانه انجمن بین المللی طراحان نورپردازی بودند و در همایش برگزار شده در هتل رنسانس لاس وگاس امریکا معرفی شدند.از این 16 منتخب ، 4 عدد برنده تقدیرنامه ویژه شدند،5 عدد برنده جایزه شایستگی(Award of Merit) شدند و 7 عدد برنده جایزه فوق العاده (Award of Excellence) شدند.یکی از دریافت کنندگان جایزه فوق العاده طراحی نورپردازی ،طراحان نورپردازی مرکز فرهنگی حیدر علی اف، موریس بریل  (Maurice Brill) و آنیکت گور (Aniket Gore)  از شرکت طراحی نورپردازی ماوریس بریل بودند.

فرم متحرک مرکز فرهنگی حیدر علی اف با فرم سطح یکپارچه ساخته شده است که از کف به سمت دیوار حرکت می کند و سپس ادامه آن تبدیل به سقف می شود.لذا نورپردازی نیز به حجم دائما در حال جنب و جوش بنا پاسخ می دهد و کیفیت تندیس گونه ساحتمان را با استفاده از نور در جهت نمایان کردن سطوح داخلی و خارجی اظهار می دارد.راه حل کلیدی مورد استفاده شامل نورپردازی فلورسنت دارای انحنا و سه بعدی 3D قرار داده شده در پوسته ساختمان ، نورهای منحنی سه بعدی 3D واترپروف IP68 مورد استفاده در کف ، و سیستم نورپردازی ال ای دی توان بالا High Power LED  برای سالن کنفرانس می باشد.یکی از داوران این گونه ترکیب نورپردازی را مورد تحسین قرار می دهد:”حرکت نرم و منعطف نور در مسیر پروژه به زیبایی قدرت معماری را منتقل می کند”

طراحی نورپردازی خارجی ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو

طراحی نورپردازی خارجی ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو http://www.iald.org/assets/awards/images/005_exc_mon094_002.jpg

نورپردازی فضای سبز و نمای خارجی دارای سلسه مراتب مشخصی هستند که از فرم سایت پیروی می کنند.محیط پر تضاد با استفاده از نور ملایم باعث راهنمایی عابرین پیاده به سمت ساختمان اصلی  می شود و همچنین تاکید بر سطوح عمودی و  آب نما دارد.نشان گر های ال ای دی LED منحنی در داخل محوطه ها و پله ها حس حرکت و پویای را در محیط تاریک اطراف ایجاد می کند.نمای پانورامایی زیبا ایجاد شده است و در جهت پرهیزاز تداخل منابع نوری با آن ، منابع نوری در ارتفاع بالا نصب شده اند.یکی از داوران با هیجان گفت : “ببینید نور چه می کند؟”.”من عاشق پوشش نرم نور بر نماهای خارجی هستم”.منابع نوری IP68 برای نورپردازی کف ، چراغ های دفنی رو به بالا و والواشر ها برای نورپردازی نما مورد استفاده قرار گرفته اند.فضاهای نزدیک تر به ساختمان به وسیله رنگ های گرم تر نورپردازی شده اند تا شبیه تر به فضای داخلی باشند،که هر چه از نمای شیشه ای دورتر می شویم رنگ آن سردتر می شود که باعث تقویت افکت فانوس شکل می شود.

طراحی نورپردازی داخی (محوطه چند منظوره) ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو

طراحی نورپردازی داخی (محوطه چند منظوره) ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو http://www.iald.org/assets/awards/images/005_exc_mon094_010.jpg

در محوطه چند منظوره حال ، نورپردازی برجستگی های سقف حدود 300 لوکس نور بر صفحه کار برای کنفرانس ها فراهم می کند.منابع نوری اسپات جهت دار باعث تقویت میزدر زمان استفاده از فضا برای مناسبت ها می شود.نفوذ نوری که از همپوشانی سقف و دیوار می آید فضایی را خلق می کند که چشم را تحریک می کند.بهره وری از منابع نورپردازی ال ای دی LED سه بعدی 3D نورپردازی زمینه Ambient را ایجاد می کند که توسط منابع نوری اسپات مخفی در سقف تکمیل می شود.

نورپردازی سقف ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو

نورپردازی سقف ساختمان مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو http://www.iald.org/assets/awards/images/005_exc_mon094_005.jpg

جزئیات پروژه :

طراحی نورپردازی مرکز فرهنگی حیدر علیف باکو ، آذربایجان

طراحی نورپردازی :

 • آنیکت گور Aniket Gore
 • راب هانیویل Rob Honeywill
 • ماوریس بریل Maurice Brill

طراحی معماری :

گروه معماری زاحا حدید Zaha Hadid Architects

HEYDAR ALIYEV CULTURAL CENTER HONORED WITH IALD AWARD OF EXCELLENCE LIGHTING DESIGN BY MAURICE BRILL LIGHTING DESIGN LTD LAS VEGAS, NV USA, 4 JUNE 2014

ترجمه آزاد از معرف طراحی منتخب نورپردازی سال 2014 انجمن بین المللی طراحان نورپردازی ، طراحی نورپردازی ساختمان حیدر علی اف

نظر نویسنده:

این ساحتمان یکی از آثار هنری معمار مطرح بریتانیایی-عراق ، زها حدید می باشد.تخصص زها حدید در طراحی معماری ساختمان های دارای منحنی های فضایی است.این امر باعث می شود که طراحان نورپردازی بنا تحت تاثیر فرم بنا قرار بگیرند و دیگر یک نورپردازی ساده نتواند تامین کننده نیاز نورپردازی بنا باشد.لذا این بنا نیازمند یک نورپردازی فعال و دارای جنب و جوش با حداکثر حرکت باشد.این همان چیزی است که درنورپردازی بنا به خوبی قابل مشاهده است.در نورپرازی بنا ، حتی در منابع روشنایی سقف نیز این انعطاف را می توان دید.منابع نور دارای جهت هستند ، گویا آن ها نیز بخشی از حرکت منسجم خطوط در معماری بنا هستند.

حذف خیرگی منابع نوری مهم ترین وظیفه طراح نورپردازی بوده، آنگونه که مخاطب نباید بتواند به راحتی وجود منابع نور را حس کند و باید نور به گونه ای ناشی از خود بنا به نظر برسد.

اوج نورپردازی ساختمان را در نورپردازی سالن کنفرانس می دانم ، نورپردازی به گونه ای فضا را به چند بخش تقسیم کرده است که گویی هر بخش مانند دهانه ای بخش قبل را بلعیده است و در نهایت سن Scene را در دهانه خود جا داده است.رنگ گرم نورپردازی آن نیز این حس را تقویت می کند و به فضا روح و زندگی عطا می کند.تضاد لطیف نورپردازی زمینه با رنگ صندلی ها نیز به خوبی شکوه سقف را نمایان می کند و خستگی ناشی از گرمی نورپردازی را رفع می کند.برای رفع خستگی ناشی از گرمای سقف و دیواره ها نور سفید افقی جهت نورپردازی سن Scene و صندلی ها در نظر گرفته شده است.کلیت نورپردازی به گونه ای است که ناخوداگاه چشم را به سمت سن Scene هدایت می کند و این کار به زیبایی انجام شده است.

نورپردازی آکواریوم آب شیرین

محاسبه مقدار ال ای دی LED و نوع لنز مورد نیاز جهت نورپردازی آکواریوم آب شیرین

محاسبه مقدار ال ای دی LED و نوع لنز مورد نیاز جهت نورپردازی آکواریوم آب شیرین

به در خواست یکی از مراجعه کنندگان گرامی سایت این محاسبه را قرار می دهم.

قبل از هر چیز باید متذکر شد که مقدار شار نوری مورد نیاز برای یک آکواریوم آب شیرین حدودا چند لوکس است،مقدار این شار نوری عموما برابر با شار نوری نور غیر مستقیم خورشید است.این مقدار چیزی بین 10000 تا 25000 لوکس می باشد.لذا ما بر اساس مقدار 10000 لوکس محاسبات خود را انجام می دهیم و در صورت نیاز به لوکس نوری بیشتر محاسبه را می توان با اعمال ضریب برای لوکس های نوری بالاتر تعمیم داد.

بسیاری از کسانی که آکواریوم ها را نورپردازی می کنند ،عموما از یک نوع لنز جهت نورپردازی آکواریوم توسط ال ای دی LED بهره می برند.این امر پسندیده است،لیکن با توجه به عمق آکواریوم تفاوت لوکس نوری سطح آب و کف آب بسیار زیاد خواهد بود.لذا پیشنهاد من بهره گیری از سه نوع لنز با سه زاویه متفاوت است.

به عکس زیر توجه کنید:

نورپردازی مناسب جهت آکواریوم آب شیریندر این تصویر یک آکواریوم آب شیرین با عرض 45 ، طول 160 و ارتفاع 73 سانتی متر فرض شده است که منبع نور در 30 سانتی متری سطح آکواریوم نصب گردیده است.در این مثال سعی شده است ال ای دی LED ها با سه زاویه نور خروجی مورد استفاده قرار گیرند تا نوری یک دست تر در سطوح مختلف آکواریوم داشته باشیم.طبیعی است که نور زیادتر ناشی از لنز مخصوص سطوح پایین تر تاثیر منفی بر سطوح بالایی ندارد.

در این محاسبه رفلکشن ها صفر در نظر گرفته شده است تا با هر آکواریومی سازگار باشد.همین طور جهت محاسبه لوکس نوری متوسط مقدار لومن هر ال ای دی LED ضرب در بازده لنز و فاکتوری کثیفی لنز می شود و بر مساحت خروجی نور تقسیم می گردد.

ابتدا جهت محاسبه مقادیر لنز ها در نرم افزار AutoCad (جهت سرعت بخشیدن به محاسبات) خطوط نور را رسم می کنیم و از ابزار Dimension برای محاسبه زوایا بهره می بریم.سه خط نور به قسمت های بالای آکواریوم،میانه آکواریوم و کف آکواریوم رسم شده اند که مقدار لنز برآورد شده مقادیر 25 ، 37  و 74 درجه محاسبه می شود.از آنجا که لنزهای موجود در بازار چنین زوایایی را ندارند ، به جای آن ها از لنز های 30 ، 45 و 90 درجه بهره می بریم که خطوط تقریبی خروجی نور آن ها نیز رسم شده است.

برای محاسبه توان مورد نیاز ابتدا قطر دایره حاصله از هر لنز را در هر سطح اندازه گیری می کنیم.فرض می کنیم جایگذاری نهایی ما به گونه ای باشد که این ال ای دی ها بتوانند تمام 160 سانتی متر ما را روشن نمایند، لذا مساحت حدودی خروجی لنز 90 درجه در سطح بالایی حدودا 60 ضربدر 160 سانتی متر مربع و به قول دیگرحدودا یک متر مربع می باشد.لذا جهت حاصل شدن مقدار 10000 لوکس نور در این سطح با این لنز به حدود 10000 لومن نور نیاز داریم.

در سطح میانی لوکس ناشی از منبع نوری با لنز 90 درجه برابر است با 10000 ضربدر (30 (فاصله تا سطح آب) تقسیم بر 55 (فاصله تا سطح میانی زرد رنگ)) به توان دو  که مساوی است با 2975  لوکس،لذا جهت تامین 7000 لوکس حدودی باقیمانده  باید مقدار لومن مورد نیاز در سطح میانی را حساب کنیم.مساحت این سطح حدودا 45 در 160 سانتی متر و به عبارتی حدودا 0.72 متر مربع است که با احتساب 7000 لوکس مورد نیاز 5040  لومن خواهد بود

در کف آکواریوم ترکیبی از سه نور داریم.

نور سطح بالایی که در این عمق مقدار 10000 ضربدر (30 تقسیم بر 103) به توان 2 خواهد بود که 848 لوکس می باشد ، نور سطح میانی که مقدار آن 7000 ضربدر (55 تقسیم بر 103) به توان 2 خواهد بود که برابر است با 1995 لوکس ، که مجموع آن ها  برابر با 2843 لوکس خواهد شد.لذا ما حدودا 7200 لوکس نوری کم داریم.مقدار لومن مورد نیاز در سطح کف (55 در 160 سانتی متر برابر بر 0.88 متر مربع) برابر است با 7200 ضربدر 0.88 = 6336 لومن

با بهره گیری از ال ای دی LED 105 لومن بر وات با ضریب بازده لنز 85 درصد و 80 درصد ضریب کاهش نور LFF مقدار لومن خروجی هر ال ای دی LED نهایتا حدود 72 لومن خواهیم داشت

لذا توان لنز 90 درجه 10000/72=138.9 وات ، توان لنز 45 درجه 5040/72 =70 وات ، توان لنز 30 درجه 7200/72=100 وفت برآورد می گردد.

روش دوم :

مساحت داخلی آکواریم = 1.6*0.73*2 (دو سطح طولی) + 0.45*0.73*2 (دو سطح عرضی) + کف (1.6*.45) جمعا برابر با  3.713 متر مربع ، لومن مورد نیاز برابر با مساحت ضربدر لوکس نوری مورد نیاز = 3.713 * 10000=37130 لومن

مقدار ال ای دی LED مورد نیاز = 37130/72 برابر با 515 وات ال ای دی LED

جایگذاری ال ای دی LED های روش اول نورپردازی آکواریوم:

بنا بر تصویر مذکور در سه سطح مورد بحث خروجی نور ال ای دی ها طولی به مقدار :

 • 60 سانتی متر ال ای دی LED های دارای لنز 90  درجه
 • 45 سانتی متر ال ای دی LED های دارای لنز 45 درجه
 • 55 سانتی متر ال ای دی LED های دارای لنز 30 درجه

لذا می بایست ترجیحا از سه ردیف هیت سنک با سایز های:

 • 160-60-60 تقریباً برابر 40 سانتی متر  حدود 139 وات(که ترجیحا بهتر است برای داشتن نور یک دست تر طول بیشتر و وات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.)
 • 160-45-45 تقریباً برابر با 70  سانتی متر حدود 70 وات(که ترجیحا بهتر است برای داشتن نور یک دست تر طول بیشتر و وات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.)
 • 160-55-55تقریبا برابر با 50 سانتی متر حدود 100 وات (که ترجیحا بهتر است برای داشتن نور یک دست تر طول بیشتر و وات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.)

در نهایت باید ذکر کرد که مقادیر فوق برای رسیدن به نور حداقل 10000 لوکس (حداقل نور غیر مستقیم خورشید) در تمام سطوح در بدترین حالت ممکن محاسبه شده است و طبیعی است می توان برای مقادیر مورد نیاز کمتر و یا بهره وری از ال ای دی LED با بازده نور بیشتر ضریب در آن اعمال نمود.

طراحی نورپردازی ساختمان اداری نیویورک تایمز The New York Times در امریکا برنده جایزه نورپردازی سال

اصول اولیه طراحی نورپردازی نمای ساختمان های ادارای و دولتی

سلام!

مطمئنا در معرفی هویت یک کشور ، علاوه بر ساختمان های تاریخی ، ساختمان های ادارات دولتی و موسسات بزرگ بسیار تاثیرگذار هستند.چناچه می بینید بسیار از بناهای باشکوه تاریخ همچون بنای تخت چمشید ، ساختمان دولتی بوده اند.هنگامی که یک مخاطب خارجی ، خصوصا یک مقام دولتی ،یک خبرنگار و یا یک گردشگر وارد شهرهای ما می شود کمتر پیش می آید که به یکی از ادارات دولتی و یا موسسات مهم مراجعه نکند.بنا های دولتی و موسسات بین المللی نماینده هویت یک کشور هستند ، لذا می بایست معماری و معماری نور خاص ،منحصر به فرد ،مناسب و متناسب داشته باشند.

طراحی نورپردازی ساختمان اداری نیویورک تایمز The New York Times در امریکا برنده جایزه نورپردازی سال

طراحی نورپردازی ساختمان اداری نیویورک تایمز The New York Times در امریکا برنده جایزه نورپردازی سال

چگونه یک طراحی نورپردازی ایده آل برای یک ساختمان اداری یا موسسه بین المللی داشته باشیم؟

همان طور که گفته شد ،اولین نکته که باید توجه کرد اهمیت و ارزش بین المللی آن ساختمان است.ما حق نداریم در طراحی نورپردازی چنین ساختمان هایی عناصر عظمت ، پایداری ، تاثیرگذاری و شکوه نورپردازی نما را نادیده بگیریم! بسیار کج فکری است اگر در نورپردازی این بنا ها به بهانه کاهش هزینه های جاری به یک نورپردازی بی هدف و بدون برنامه بسنده کنیم ، چرا که این بنا ها آبروی یک ملت هستند و نقص در طراحی نورپردازی آن ها باعث لطمه زدن به هویت بین المللی یک کشور می شود،لذا می بایست بیش تر از همه :

 • بهره گیری از المان های ساختمانی که نماینده شکوه معماری نمای آن ساختمان هستند.
 • استفاده از رنگ هایی که نمایش دهنده پایداری ، عظمت  و شکوه هستند و در تناسب با نوع کاربری و وظایف ساختمان نیز هستند.
 • تا می توانید در طراحی نورپردازی ساختمان های اداری از حرکت های بیهوده برهیزید
 • نیم نگاهی به کاربری ساختمان داشته باشیم و متناسب با آن طراحی کنیم.

در زیر با ذکر نمونه به بررسی موارد فوق می پردازیم:

بهره گیری از المان های ساختمانی که نماینده شکوه معماری نمای ساختمان هستند :

در هر ساختمانی می توان مواردی را پیدا کرد که کمک شما در طراحی بهتر و باشکوه تر نورپردازی نمای آن ساختمان باشند ، مواردی همچون :

 • ستون های بلند

ستون ها معرف ارتفاع هستند و نورپردازی خطوط عموی به افزایش شکوه نما کمک می کند.

استفاده از نورپردازی ستون ها در افزایش شکوه ساختمان اداری (موزه هنرهای زیبا)

استفاده از نورپردازی ستون ها در افزایش شکوه ساختمان اداری (موزه هنرهای زیبا)

 

 • طاق ها و سردرهای باشکوه

بسیاری از نما های دارای طاق ها و سردرهای باشکوهی هستند ، طراح نورپردازی نیز می تواند از این المان ها در معماری نور خود بهره ببرد.

 • عناصر مدرن در ساختمان های مدرن همچون آسانسورهای شیشه ای، شیشه ها ، اسکلت های آهنی و ….

از این المان ها نیز می توان در طراحی نورپردازی ساختمان های مدرن به خوبی بهره برد.مثلا :

بهره وری از شیشه های یک آسمان خراش در طراحی نورپردازی ساختمان برج uniqa

بهره وری از شیشه های یک آسمان خراش در طراحی نورپردازی ساختمان برج یونیکا

بهره وری از عناصر ساختمانی مدرن در نورپردازی،ساخمان برج آبی در اسپانیا (Water Tower)

بهره وری از عناصر ساختمانی مدرن در نورپردازی،ساخمان برج آبی در اسپانیا (Water Tower)

 • نشان و علامت تجاری (لوگو)

یک علامت یا نشان تجاری که می توان متشکل از حروف برجسته ، المان های حجمی و امثالهم باشیم  نیز اگر به خوبی نورپردازی شود علاوه بر افزودن هویت به بنا می تواند به شکوه بنا بیافزاید.

 • برجستگی های نما

بسیاری از نما ها دارای برجستگی هایی هستند ، همانند گنبد ، برجک ها و مناره ها ، پیش آمدگی بنا ، بادبانی ها ، پرچم ها و ..که می توان آن ها را در جهت افزایش شکوه و عظمت بنا و هویت بخشیدن به آن نورپردازی کرد :

نورپردازی قسمت برجسته ساختمان موسسه Frost Bank

نورپردازی قسمت برجسته ساختمان موسسه Frost Bank

استفاده از رنگ های معرف شکوه و زیبایی ساختمان در طراحی نورپردازی ساحتمان های اداری و موسسات بین المللی :

همان طور که در مباحث روانشانسی رنگ نور نیز گفته شده است ، برخی از رنگ ها باعث افزایش شکوه نورپردازی یک نما می شوند ، به عنوان مثال رنگ سفید گرم اگر با قدرت در نورپردازی نما مورد استفاده قرار گیرد ،ابهتی خاص به ساختمان می دهد.رنگ سفید گرم طیف نور مستقیم خورشید و یک نور گرم است و لذا حس عظمت و قدرت را منتقل می کند.رنگ سفید نیز اگر به خوب مورد استفاده  قرار بگیرد می تواند مفهوم مشابهی را منتقل کند.رنک های گرم نیز می توانند در برخی موارد در ترکیب با رنگ های طیف سفید بیان کننده شکوه و عظمت باشند.

استفاده از رنگ های سرد به خودی خود حس شکوه را منتقل نمی کند ، لیکن در تضاد با رنگ های گرم می توانند آن ها را تقویت کنند.

البته باید توجه کرد که گاهی اوقات بسته به کاربری و رنگ سازمانی ساختمان مورد نظر می بایست ایده ها را تغییر داد.مثلا چنانچه قصد داریم نورپردازی ساختمان مربوط به انجمن شاعران پارسی زبان را به عهده بگیریم، می بایست از طیف نیلی در کنار طیف سفید استفاده کنیم تا مخاطب حسی عرفانی نسبت به بنا پیدا کند.

تا می توانید در طراحی نورپردازی ساختمان های اداری از حرکت های بیهوده برهیزید

سعی کنید دچار تکلف نشوید،سعی نکنید برای مهم نشان دادن ساختمان زیاده روی کنید و هویت ساختمان را تخریب نکنید.با یک طراحی نورپردازی ساده می توان یک بنا را با شکوه کرد ، اما گاهی اوقات یک طراحی نورپردازی پیچیده باعث تخریب شکوه یک بنا می گردد.سعی نکنید صرفا از بهترین تکنولوژی نورپردازی بهره ببرید ، بلکه سعی کنید بهترین تکنیک ها را در کنار هم برای بهترین طرح به کار ببرید.

 قبل از اقدام به طراحی نورپردازی نیم نگاهی به کاربری ساختمان داشته باشیم :

گاهی اوقات ممکن است موارد فوق الذکر برای یک کاربری خاص مناسب نباشند!

مثلا شما قصد دارید یک ساختمان مربوط به کودکان را نورپردازی کنید ، اینجا می بایست به تنوع رنگ و جذابیت بنا بیشتر از ابهت آن اهمیت داد.یا مثلا اگر قصد دارید ساختمان انجمن حمایت از حیوانات را  نورپردازی کنید، باز هم باید طرحی متفاوت در ذهن داشته باشید.

نورپردازی ساختمان بین المللی دیزنی لند DisneyLand

نورپردازی ساختمان دیزنی لند DisneyLand