Architectural lighting

دیگر نیاز نیست با صرف هزینه و تحمل ترافیک به فروشگاه های سطح شهرتان یا شهرهای بزرگتر برای خرید محصولات روشنایی و نورپردازی مراجعه کنید.فروشگاه آنلاین کهربا با ارائه مشخصات فنی محصول و صرفا با صرف هزینه ی اندک پستی محصولات مورد نیاز شما را درب منزل شما تحویل خواهد داد.همین طور می توانید محصولات خاص غیرمرسوم را از ما طلب کنید.

Green light sources

معتقد هستیم که رشد دانش مهندسی روشنایی و معماری نور در کشور،حتی اگر برای ما بازده مادی نیز نداشته باشد،باعث شناخت بهتر مصرف کننده از بازار،رشد صنعت نورپردازی و بهبود روند کار ما خواهد شد.مخاطب آگاه آگاهانه تر خدمت و محصول با کیفیت تر را انتخاب می کند.

زکات علم نشر آن است و زکات موجب افزایش علم می شود.

Inspection light

منابع نوری سبز منابعی هستند که برای تولید نور از کمترین انرژی بهره می برند و کمترین آلودگی زیست محیطی را ایجاد می کنند.

با استفاده از این منابع،ع لاوه بر کاهش مصرف و هزینه تامین انرژی، با کاهش خطرات ناشی از دفع منابع نوری و مصرف سوخت به سبز شدن زمین کمک کرده اید.همچنین این منابع نور سالم تری برای افراد و اشیاء ایجاد می کنند.

Speed buy

ابزار معماری نور هنر استفاده مناسب از نور و نورپردازی به عنوان یک عنصر معماری است.

نورپردازی چیزی است که به بنای شما اجازه بهتر دیده شدن می دهد،هویت ده بنای شما است و به شما اجازه می دهد مشخص کنید در نمای شما چه چیزی بیشتر و چه چیزی کمتر دیده شود. همین طور که با نورپردازی مناسب بهتر دیده می شوید با نورپردازی غیر اصولی بی هویت خواهید شد.