نمونه کار های اجرای نورپردازی

Slide backgroundاجرای نورپردازی المان میدان راه آهن مشهد
Slide backgroundاجرای نورپردازی تقاطع غیر هم سطح جمهوری اسلامی
Slide backgroundمشاوره اجرای نورپردازی پل دفاع مقدس سیرجان
Slide backgroundاجرای نورپردازی ساختمان تاریخی بیمارستان امام رضا

اجرای نورپردازی امری تخصصی است!

یک مهندس برق یا یک استاد معماری بتواند یک پروژه ی نورپردازی را مدیریت کند،اما شاید یک نورپرداز تجربی بتواند بهتر از این ها از پس یک کار نورپردازی بر بیاید!

نورپردازی علاوه بر داشتن دانش های برق و معماری ، نیازمند داشتن یک هماهنگی بین این دو دانش است ، و نورپرداز خوب کسی است که بتواند هر دو این دانش ها را در حد مورد نیاز بداند و بتواند این دو رو به خوبی و در هماهنگی با دیگری مورد استفاده قرار بدهد.

اجرای نورپردازی نیازمند آشنایی اولیه با مفاهیم طراحی است

یک نورپرداز خوب کسی است که حداقل دانشی از طراحی نورپردازی داشته باشد و فرا گرفته باشد که چکونه می توان منابع مختلف نور را متناسب با طرح انتخاب و اجرا نماید.

اجرای مناسب نورپردازی نیازمند برنامه ریزی دقیق است

نورپردازی نیز مانند هر فن دیگری برای اجرای بهتر و مناسب تر نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است.نورپردازی نیازمند یک سری تجهیزات جانبی و یک سری هماهنگی با قوای اجرایی دیگر است.لذا می بایست قبل از اجرای نورپردازی ، تمام این تمهیدات مورد توجه قرار گیرند و از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری شود.

یک ناظر خوب-یک ناظر خوب-یک مشاور خوب

همان طور که یک نورپرداز می بایست با مفاهیم نورپردازی به خوبی آشنا باشد ، یک مشاور یا ناظر نیز می بایست با مفاهیم نورپردازی به همان اندازه آشنا باشد.

یک مجری نورپردازی می تواند بهترین گزینه برای مشاوره و یا نظارت در نورپردازی باشد ، تا با تجربیات خود بتواند یک تیم اجرایی برق را در این راه همراهی کند

اجرای نورپردازی