بررسی تخصصی نور

معتقد هستیم که رشد دانش مهندسی روشنایی و معماری نور در کشور،حتی اگر برای ما بازده مادی نیز نداشته باشد،باعث شناخت بهتر مصرف کننده از بازار،رشد صنعت نورپردازی و بهبود روند کار ما خواهد شد. مخاطب آگاه آگاهانه تر خدمت و محصول با کیفیت را انتخاب می کند.

منابع نوری سبز

منابع نوری سبز منابعی هستند که برای تولید نور از کمترین انرژی بهره می برند و کمترین آلودگی زیست محیطی را ایجاد می کنند. با استفاده از این منابع ، علاوه بر کاهش مصرف و هزینه تامین انرژی، با کاهش خطرات ناشی از دفع منابع نوری و مصرف سوخت به سبز شدن زمین کمک کرده اید.همچنین این منابع نور سالم تری برای افراد و اشیاء ایجاد می کنند.

معماری نور

ابزار معماری نور هنر استفاده مناسب از نور و نورپردازی به عنوان یک عنصر معماری است. نورپردازی چیزی است که به بنای اجازه بهتر دیده شدن می دهد،هویت ده بنا است و به شما اجازه می دهد مشخص کنید در نمای شما چه چیزی بیشتر و چه چیزی کمتر دیده شود. همین طور که با نورپردازی مناسب بهتر دیده می شوید با نورپردازی غیر اصولی بی هویت خواهید شد.